ताजा समाचार


खोपको वविरण पठाउन नर्दिेशन

द रियल समाचार     २०७८ माघ २५, मंगलवार, १७: २४ मा प्रकाशित
काठमाडौं, माघ २५ गते
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भोल िबुधबारसम्म कोरोना भाइरसवरिुद्धको खोपको वविरण उपलब्ध गराउन मातहतका नकिायलाई नर्दिेशन दएिको छ ।

कोभडि-१९ वरिुद्धको खोप अभलिेख सम्बन्धमा गठति छानबनि समतिलिे तोकएिको समयसमिाभत्रि केही जल्लिा र स्थानीय तहले वविरण नबुझाएकाले सो नर्दिेशन दएिको हो । छानबनि समतिलिे छ जल्लिाका स्वास्थ्य कार्यालय र १०९ स्थानीय तहलाई भोलसिम्म वविरण बुझाउन नर्दिेशन दएिको समतिकिा संयोजक डा गुणराज लोहनीले जानकारी दएि।

मन्त्रालयले खोपको एकीन तथ्याङ्क नभेटेपछ ियही माघ १६ गते मन्त्रालयका प्रमुख वशिेषज्ञ डा लोहनीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबनि समति िगठन गरेको थयिो । यसअघ िसमतिलिे यही माघ २१ गतेभत्रि स्वास्थ्य सेवा वभिागको व्यवस्थापन महाशाखा, सातवटै प्रदेशको स्वस्थ्य आपूर्त िव्यवस्थापन केन्द्र, ७७ वटै जल्लिा स्वास्थ्य कार्यालय, ७५३ वटै स्थानीय तहलाई खोपको मौज्दात र खोप लगाएका व्यक्तकिो वविरण पठाउन नर्दिेशन दएिको थयिो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


प्रतिक्रिया
Top